Poslední pilotáž 1. etapy projektu: Prostředí kolem nás 2

V první etapě projektu Škola 4.0 vzniklo a bylo pilotně ověřeno 6 vzdělávacích programů. Posledním z pilotovaných byl vzdělávací program Prostředí kolem nás 2, který se zaměřuje na poznávání svého okolí, vymýšlení kreativních návrhů na jeho zlepšení, rozvoj práce s digitálními technologiemi a komunikaci v cizích jazycích.

Pilotáž probíhala v rámci 3 projektových dní se žáky třídy 2.S Gymnázia Oty Pavla v Radotíně. Na začátku prvního projektového dne byli žáci rozděleni do 6 skupin podle místa bydliště. Ve skupinách si nejprve vyzkoušeli práci s různými internetovými mapami, prohloubili si slovní zásobu v angličtině týkající se města a poté si vytvořili vlastní mapu svého okolí, která sloužila jako základ jejich plakátu. Pomocí asociačních cvičení a nástrojů plánování si okolí svého bydliště zmapovali a v plakátu si vyznačili důležité vazby v obci, ať už se jednalo o přírodní části, infrastrukturu, kulturní památky či dostupné obchody. Tato mapa žákům zároveň pomohla identifikovat problémová místa ve svém okolí.

Druhý projektový den patřil rozpracování návrhů řešení vybraných problémových míst, práci s PowerPointem a přípravě prezentace. V závěrečném projektovém dni pak jednotlivé skupiny prezentovaly své nápady před publikem, a to jak v českém, tak anglickém jazyce.

Velké poděkování patří Mgr. Tomáši Dostálovi a celé třídě 2.S za skvělou práci a nasazení. Výstupy jednotlivých skupin stojí za to, jak se můžete sami přesvědčit níže.

Bohouš - skupina Bohouš zpracovávala město Černošice, ve kterém žije celkem cca 7000 obyvatel. V prezentaci žáci vypíchli jak pozitivní, tak negativní charakteristiky svého města. Na Černošicích se členům skupiny líbí zejména zajímavé architektonické stavby (jako např. hala Věry Čáslavské, modlitebna Církve bratrské či historické vily), možnosti sportovního vyžití a příroda. Jako problematické vnímají neupravené silnice, zpoždění vlaků kvůli častým problémům na trati nebo nedostatek restaurací.

Rozinky - rozinková skupina se zaměřovala na Dobřichovice, středočeské město na břehu Berounky. Pozitivně žáci hodnotili dobřichovický zámek, autobusové a vlakové nádraží, dostupnost služeb a zdravotnické péče. Jako návrhy na zlepšení zazněly založení kulturního centra nebo vybudování hřbitova, který v Dobřichovicích schází. Žáci si v katastrální mapě sami vytipovali místa, kde by tyto objekty mohly být umístěny a jaká by byla přibližná finanční náročnost.

Dycky Radotín - skupina analyzující pražskou městskou část Radotín na svém okolí hodnotila pozitivně jednak svoji školu, tedy Gymnázium Oty Pavla, nový fotbalový stadion a rozšíření Základní školy. Mezi problémové body žáci zařadili kašnu a její okolí, špatný stav lávky přes řeku nebo stav vlakového nádraží. Jako řešení prvně zmíněného by bylo opravení a vyčištění kašny, výměna laviček za dřevěné, vysázení nového porostu a více osvětlení.

Holy Holásci - skupina Holy Holásci poskytla druhý pohled na středočeské Černošice. V jejich městě se žákům líbí řeka a příroda, sportovní areály, cukrárna a krátká dojezdová doba do Prahy. Co by žáci na svém okolí změnili je nedostatek obchodů a restaurací a vlakové nádraží, které navrhli zrekonstruovat.

Skupina - skupina s názvem Skupina se zaměřila na městkou část Praha 13, ve které kladně hodnotí zejména metro a celkovou dostupnost do všech koutů Prahy, Centrální park a Prokopské údolí, obchodní centra a atypické uspořádání panelových domů. Jedním z hlavních problémů je podle žáků nedostatek parkovacích míst, což by se dalo vyřešit rekonstrukcí parkovacích domů, výstavbou podzemních garáží a celkovou reorganizací.

PLEZ - skupina PLEZ (aneb Pro Lepší Estetiku Zbraslavi) představila publiku problémová místa svého okolí a zároveň ukázala, jaké z těchto míst zastupitelstvo aktivně řeší a na jaké by se ještě vedení městské části mělo zaměřit. Například současné zbraslavské náměstí je podle žáků spíše dopravní křižovatkou, plánovaný projekt rekonstrukce náměstí počítá se omezením dopravy a vysazení zeleně. Problematicky vnímají žáci dále například trampolíny, které byly zamýšlené jako odpočinkové místo pro rodiny, nyní nicméně příliš neslouží zamýšlenému účelu. Pro zlepšení situace skupina navrhla upravení okolního povrchu a přidání osvětlení v dané oblasti.

A jak se program líbil žákům?

„Sblížili jsme se, poznali jsme se více. Určitě jsem měla možnost zlepšit se v angličtině (byla to dobrá zkušenost mluvit i v AJ).“

„Bylo to boží! :D“

„Děkuji vám za vás čas, který jste s námi museli vydržet 😀 Byla to zábava a moc jsem si to užila. Mohli jsme všechno pořádně pořešit, protože normálně se o městě nebavíme.“

„Bavila mě spolupráce s lidmi z mého města, protože jsme se mohli o problémech pobavit a věděli jsme, o čem mluvíme.“

„Mohla jsem se s ostatními poděli o svých názorech, které bych řekla, že mají i hlavu a patu.“

„Snězte mě, nesnáším psaní zpětných vazeb.“

„Děkuji vám za váš čas věnovaný nám. Bylo to celkem zábavné, a nakonec i ty prezentace, ze kterých plno lidí mělo obavy. Ráda bych se zúčastnila podobné akce jako byla tahle, bylo to přínosné.“

„Líbil se mi jiný přístup než normálně ve škole. Byl to takový neformální přístup.“

„Bavilo mě kreslení našeho skupinového plakátu.“

„Moc hezky udělané. Všechny aktivity měly smysl a nemyslím si, že to byla ztráta času, naopak <3“

„Strašně moc mi vyhovovaly lektorky. Byly moc příjemné a doufám, že se ještě někdy uvidíme.“

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.