Evaluační semináře k posledním pilotovaným programům

Ani v létě se v Channel Crossings nezahálelo. Hned, jakmile skončily pilotáže posledních výukových programů, pozdržené pandemickou situací, pustili jsme se společně do vyhodnocování toho, jak se jejich tvorba podařila. Podobně jako u předchozích programů, i na evaluačních seminářích k programům Kreativní řešení problémů 2, Reportérem v akci 2, Jak na život bez odpadu 2 a Angličtina trochu jinak 1 a 2 se sešli zástupci formálního i neformálního vzdělávání, konkrétně tedy pedagogové ze zapojených škol, lektoři ChC, členové realizačního týmu přítomní na pilotážích i samotní tvůrci zmíněných programů. Společně pak programy procházeli blok po bloku a pečlivě vyhodnocovali, jak jednotlivé aktivity přispívaly k dosažení výukových cílů, jak na ně žáci reagovali a nakolik je potřeba je upravit. Výsledky jsme pak zaznamenali a v těchto týdnech je zapracováváme, abychom mohli brzy představit finální podobu všech výukových programů. Těšíme se na výsledek!