Reportéři v Krkonoších

S projektem Škola 4.0 tentokrát vyrazilo 22 žáků sedmého ročníku ZŠ Třebotov na Moravskou boudu v Krkonoších. Cílem vzdělávacího programu „Reportérem v akci 1“ bylo rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi, komunikace v mateřském i cizím jazyce a sociálních občanských dovedností. Pětidenní škole v přírodě předcházel jeden projektový den přímo v ZŠ Třebotov, který se nesl ve znamení teoretické přípravy a prvních pokusů o záběry.

Po příjezdu do Krkonoš na nás sice čekala mlha a ponuré počasí, ale ani to děti neodradilo od natáčení videí nejen uvnitř Moravské boudy, ale i venku v okolí, včetně opakování si žurnalistické teorie. Všechny záběry poté děti upravovaly, stříhaly a dávaly dohromady v první celistvější video, které si další den navzájem odprezentovaly a ohodnotily.  Práce se velmi zdařila a často šlo o velmi originální zprac ování i zajímavá témata – například venkovní pítko pro zvířata, horský potůček, dřevěné sochy zvířat, mluvící brýle nebo svatba s plyšovým medvědem.

Ve středu se reportéři vydali do Vrchlabí, kde je čekala domluvená návštěva místních organizací, které žáci předem kontaktovali se žádostí o natočení opravdové reportáže. Celému dění ještě předcházela příprava scénáře a myšlenkových map. Děti se podívaly celkem do tří institucí, kde natáčely rozhovory se zaměstnanci na různá témata, a to od sportu až po životní prostředí. Jednalo se o Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV Krtek), Diakonii ČCE – Středisko světlo ve Vrchlabí a Informační centrum Vrchlabí. Žáky čekalo na všech místech velmi milé přijetí a vstřícný a otevřený přístup pro jejich práci. Atmosféra pro natáčení tak byla ideální a vznikla spousta zajímavého a povedeného materiálu, který se druhý den dále zpracovával a upravoval ve video editoru. K sestříhaným videím současně přibyly i titulky přeložené do angličtiny, na kterých si žáci procvičili svoje jazykové znalosti.

Poslední den školy v přírodě byl čas ukázat si všechna finální videa, na kterých žáci pečlivě pracovali a která odprezentovali i na závěrečném projektovém dni v třebotovské škole. Společná práce se všem velmi zdařila!

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.