Příroda + mobilní telefon = …?

Že se mobilní telefony staly za posledních několik let nedílnou součástí našich životů, není asi třeba podotýkat. Mnoho dospělých má mobil v podstatě přirostlý k ruce – komunikujeme jeho prostřednictvím s přáteli a rodinou, přečteme si zprávy ze světa, kdy nám jede autobus, pracovní e-maily a někdy stihneme i prolétnou fotky z dovolené spolužáka z gymplu, kterého jsme 15 let osobně neviděli.

Stejně tak je život bez mobilního telefonu nepředstavitelný pro velkou část dětí a mladých lidí, kteří chodí na základní nebo střední školu. V rámci pilotáží vzdělávacích programů jsme se žáků ptali na to, jak využívají sociální sítě a jestli např. rádi koukají na videa na YouTube. Odpovědi bylo samozřejmě možné předpokládat, nicméně reakce, že někteří tráví na sociálních sítích většinu odpolední po vyučování a až deset hodin o víkendu, nás přeci jen překvapila.

Z popularity různých aplikací a sociálních sítí jsme vycházeli při tvorbě vzdělávacího programu S mobilem aktivně, a řídili jsme se heslem: „Když už ty mobily v ruce máme, jak to můžeme využít?“ Projekt Škola 4.0 cílí na rozvoj celé řady klíčových kompetencí, mezi nimi práce s digitálními technologiemi, cizí jazyk, podnikavost nebo aktivní občanství. V rámci tohoto konkrétního programu jsme se rozhodli zaměřit na propojení technologií s environmentální výchovou. Naší snahou bylo, aby se žáci zajímali o své okolí, více se „dostali ven“ a vnímali svět okolo sebe, ale nemuseli se přitom nutně vzdávat mobilů.

Abychom potenciál programu ještě podpořili, pojali jsme ho částečně formou školy v přírodě. Po úvodním projektovém dni ve škole jsme v říjnu vydali do Jižních Čech. Jeden týden se 7. třídou ZŠ Třebotov, která pilotovala program S mobilem aktivně 1 (pro 6. a 7. třídy), a následně s 9. třídou ZŠ Radotín, jejíž žáci a pedagogové nám pomohli ověřit program S mobilem aktivně 2 (pro 8. a 9. třídy).

Krásné prostředí Zvíkovského podhradí nám poskytlo perfektní podmínky pro celou řadu aktivit. Žáci si vyzkoušeli plogging, figure running, geocaching nebo e-Twinning.

Příliš mnoho -ingů?   

Snadná pomoc! Mini slovník níže napoví:)

Žáci pracovali uvnitř i venku, většinou ve skupinkách. Určitě by dodali, že rozhodně ne ve skupinách, které by si sami vybrali. V projektu nicméně usilujeme o to, aby se naučili pracovat i s někým jiným, než jsou jejich kamarádi. Vedeme je ke spolupráci a konstruktivní komunikaci, kdy respektují názory ostatních, ale současně se nebojí prezentovat svůj.

Výstupy své práce jako výše uvedný komiks, prezentaci, fotografie a videa žáci sdíleli přes platformu eTwinning. Osvojili si zásady netikety i správné prezentace a prověřili svou schopnost orientace v terénu. Raní rozcvičku jsme jim odpustili (narozdíl od 6. třídy ZŠ Radotín), ale po lesích toho při hledání kešek a sbírání odpadků naběhali více než dost.

Bagrům, Kytičkám, Nejlepším, Rybářům, Utopencům, Úžasňákům, Brb brm autíčkům, Jedovatým liškám, Mastodontům, týmu Moon, Radotínskému gangu a Sportovcům děkujeme za krásné dva týdny v podzimním Štědroníně 🙂