Učíme se prezentovat 2

Jako první jsme v roce 2019 pilotovali vzdělávací program Učíme se prezentovat 2, tedy projektové dny pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

V krásném prostředí auly ZŠ Radotín žáci 8. třídy trénovali své prezentační dovednosti, rozvíjeli svou schopnost vyjadřovat se anglicky a učili se, jak pracovat s internetovými zdroji. Žáci měli možnost si zpracovat hned několik témat. Uplatňování zásad správné prezentace si nejdříve zkoušeli bez doprovodu počítačových prezentací. Úvodní prezentace jsme natočili a následně poskytli žákům pro zpětnou analýzu svých výkonů.

Mnozí byli překvapeni barvou svého hlasu, nadměrnou gestikulací (nebo naopak strnulostí) či patrnou nervozitou, a získali tak motivaci pro další zlepšování v rámci druhého a třetího projektové dne. Právě druhý den si vyzkoušeli prezentaci znovu, témata se velmi různila: od sociálních sítí, přes cestováni po historické osobnosti. Současně se žáci kreativně vyřádili na powerpointových prezentacích, které jejich výkony vizuálně podpořily.

Jazyková okénka plná frází a spojení užitečných pro komunikaci s anglicky mluvícím publikem vyvrcholila třetí projektový den, kdy žáci prezentovali zvolená témata v angličtině. Zatímco samotná prezentace se již jevila jako o něco snazší úkol, přenesení osvojených dovedností do cizího jazyka bylo pro mnohé výzvou. I přes to mnoho žáků v závěrečné zpětné vazbě právě tento úkol ocenilo a uvedlo, že je možnost prezentování v angličtině bavila.

Moc děkujeme žákům 8.B i třídnímu učiteli Mgr. Jiřímu Riedlovi za skvělou spolupráci a vedení ZŠ Radotín za poskytnuté zázemí a logistickou podporu!

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.