Druhá pilotáž – Prostředí kolem nás

Jak vypadá moje okolí? Co se mi v mém městě líbí a co bych naopak chtěl/a změnit? Co na takovou změnu budu potřebovat? Dokážu své nápady prezentovat ostatním? A co když budu muset prezentovat v angličtině?

Na tyto otázky hledali odpovědi žáci 7.B Základní školy Radotín během pilotáže programu Prostředí kolem nás 1. Žáci se nejprve učili pracovat s různými druhy internetových map, s jejichž pomocí následně vytvářeli ve skupinách mapu svého okolí. V této mapě potom kreativním způsobem vyznačovali vazby v Radotíně a zaměřovali se jak na pozitivní, tak problematická místa. Během anglických částí programu si žáci procvičili slovní zásobu týkající se města, čímž se postupně připravovali na popisování mapy Radotína v angličtině.

Během druhého dne se skupinky soustředily na zanalyzovaná problémová místa a snažily se přijít s možným návrhem řešení. S konkrétními nápady se pojilo i uvažování o oblastech: jak, kdy, kdo, kde, proč a finanční náročnosti. Po propracování nápadů žáci začali dávat své návrhy řešení do PowerPointové prezentace a zároveň se učili o pravidlech efektivního prezentování.

Závěrečný den patřil prezentování před publikem. V aule školy se sešli rodiče, zástupci městského úřadu a zástupci pedagogického sboru. Prezentace se skládaly ze dvou částí: popis mapy v angličtině a představení vlastního pohledu na své okolí a návrhů řešení problematických míst. V prezentacích se objevily i fotografie, které žáci sami vyfotili v rámci domácího úkolu.

Pilotáž probíhala ve dnech 13., 20. a 30. listopadu 2018 ve spolupráci s třídní učitelkou Mgr. Zuzanou Vejmelkovou, které tímto ještě jednou děkujeme. Velké díky patří také všem prezentujícím skupinám a panu místostarostovi Knotkovi a panu řediteli Stříhavkovi za zpětnou vazbu k jednotlivým nápadům.

A jak program hodnotili samotní žáci?

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.