Máme za sebou první pilotáž!

Ve dnech 1., 6. a 12. listopadu proběhla na ZŠ nám. Curieových pilotáž vzdělávacího programu Učíme se prezentovat pro 6. a 7. třídy. Jednalo se o první pilotáž celého projektu.

První projektový den se nesl v duchu dobrých a špatných příkladů – žáci měli možnost zhlédnout více či méně povedené prezentace a sami naformulovat zásady, jak při prezentacích co nejlépe postupovat. Pod vedením zkušených lektorek následně začali zpracovávat tři témata: UFO, Cestování a Povolání, která zaniknou, zatím bez použití počítačových programů. Studenti si vyzkoušeli, jak důležité a náročné může být rozdělení rolí v týmu, spolupráce a asertivní prosazování vlastních názorů. Své plakáty následně každá skupinka prezentovala a spolužáci měli možnost hodnotit za pomoci Kahootu. Hodnocením přispěly také lektorky a současně shrnuly obsah prvního projektového dne.

Druhý projektový den žáci ve skupinkách pokračovali v práci na svých prezentací, tentokrát již za pomoci elektronických nástrojů, konkrétně PowerPointu. Zaměřili se na dodržování zásad grafického zpracování a správnou práci s informačními zdroji. Na konci projektového dne svá díla prezentovali třídě, která opět, včetně lektorek, výkony hodnotila.

Třetí projektový den se odvíjel od myšlenky: "Co když budu muset najedou prezentovat v angličtině?" - jinými slovy, jak si poradit v situaci, kdy musím svůj příspěvek alespoň částečně prostředkovat také anglicky mluvícímu publiku. Žáci si procvičili a připomněli slovní zásobu, kterou už znali, a zároveň si osvojili nové, užitečné fráze, které prezentaci v angličtině usnadní a pomohou ji strukturovat. Prakticky si výrazy vyzkoušeli v poslední aktivitě pilotního ověření, kdy měli za úkol již zpracované prezentace přepracovat do stručnější anglické verze a přednést je spolužákům.

Za příjemnou spolupráci a skvělé výkony bychom rádi poděkovali paní Mgr. Ivetě Pšeničkové a žákům 7.B.

 

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.