Autismus není pro sraby!

Na 2. dubna připadá Světový den porozumění autismu. Mnohé budovy po celé České republice a po světě se rozsvítí modře v rámci kampaně "Light it up blue", po sociálních sítích kolují výzvy typu "vyfoť se v modrém" a probíhají další osvětové iniciativy, často spojené právě s modrou barvou. Ta je symbolem komunikace a sebevyjádření a poukazuje jednak na oblasti, s kterými mají lidé s poruchou autistického spektra často potíže, ale i na potřebu zvýšení povědomí a porozumění této skupině lidí i jejímu okolí. Do modrého dnes symbolicky oblékáme i logo projektu Škola 4.0 a připojujeme se k podpoře a uznání lidem s poruchou autistického spektra.

Ve vzdělávacích programech Společnost kolem nás 1 a Společnost kolem nás 2 se tématem autismu zabýváme a snažíme se otevřít dveře k porozumění i žákům na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Během pilotáží programů zaměřených na zprostředkování toho, jak se žije lidem se zdravotním postižením a poruchou autistického spektra, se ukázalo, že je to právě autismus, který pro žáky představuje neznámou. Ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus (NAUTIS) jsme vytvořili texty, které žákům přiblížily život s poruchou autistického spektra očima těch, pro které je tato porucha každodenní realitou. V zážitkově orientovaných aktivitách si pak žáci vyzkoušeli, jak mohou být soustředění a komunikace náročné. S podporou digitálních technologií pak vyhledali centra a školy, které se v jejich okolí zaměřují na podporu lidí s autismem. Výsledky své práce, své poznatky i osobní "aha" momenty pak zpracovali do prezentace.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.