Tvoříme nové programy

Zahájili jsme 3. etapu projektu! Během června a konce sprna jsme se sešli s pedagogy ze zapojených škol a společně s nimi probrali návrhy obsahu a formy dalších 6 vzdělávacích programů. Tyto programy budou ve vzájemné spolupráci během podzimu a zimy dále rozpracovány tak, abych v 2. pololetí školního roku 2019/2020 mohlo proběhnout jejich pilotní ověření.

A o jaké programy se jedná?

Pojďte s námi na návštěvu!

Cíl: Navázání spolupráce mezi školou / školským zařízením a organizací / institucí ve svém okolí prostřednictvím získávání podkladů pro tvorbu videospotu; vybavit účastníky teoretickými znalostmi pro tvorbu videospotu a současně jim umožnit praktickou formou rozvíjet sociální a občanské schopnosti a schopnosti komunikační, včetně komunikace v cizím jazyce.

Trochu jiná angličtina

Cíl: Podpořit inovativní potenciál žáků prostřednictvím kreativního použití metody CLIL; podpořit schopnost práce s digitálními technologiemi a komunikativní kompetence žáků v anglickém jazyce a rozšířit jejich slovní zásobu o specifickou terminologii související s jednotlivými vybranými všeobecně vzdělávacími předměty (matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis nebo občanská výchova).

Kreativní řešení problémů pro nadané a talentované

Cíl: Podpořit inovativní potenciál žáků prostřednictvím kreativního použití metody CLIL; podpořit schopnost práce s digitálními technologiemi a komunikativní kompetence žáků v anglickém jazyce a rozšířit jejich slovní zásobu o specifickou terminologii související s jednotlivými vybranými všeobecně vzdělávacími předměty (matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis nebo občanská výchova).