Všechny programy hotové k vyzkoušení

S pvní adventní nedělí roku 2021 tu pro vás i pro sebe máme dárek – úspěšně jsme dokončili všechny naplánované programy, které jsme pro vás poslední roky tvořili, zkoušeli na školách, konzultovali a cizelovali. Najdete je každý zvlášť ke stažení na našem webu (prolinky vedou ze záložky „Vzdělávací programy“ na liště nahoře).…

Nove programy ke stažení – Společnost kolem nás 1 a 2

S prvními letošními pošmournými dny nám na webu přibyly a radost přinesly další z našich zbrusu nových programů pro školy: Společnost kolem nás. Žáci při nich zkoušejí identifikovat obtížné situace, kterým čelí lidé se zdravotním postižením či lidé s poruchou autistického spektra, a hledají místa v obci či ve škole, která jsou již pro tyto lidi uzpůsobena a která naopak ne.…

Nové programy ke stažení – Trochu jiná angličtina 1 a 2

Nový školní rok je tu – a s ním i další z našich zbrusu nových programů pro školy. Na našem webu najdete ke stažení dva ucelené výukové programy Trochu jiná angličtina. Oba představují nabídku alternativy k běžně pojatým hodinám angličtiny, dávají důraz na hravé pojetí osvojování jazyka, aktivní ústní komunikaci, metodu CLIL a vizuálně atraktivní doplňkové materiály.…

Evaluační semináře k posledním pilotovaným programům

Ani v létě se v Channel Crossings nezahálelo. Hned, jakmile skončily pilotáže posledních výukových programů, pozdržené pandemickou situací, pustili jsme se společně do vyhodnocování toho, jak se jejich tvorba podařila. Podobně jako u předchozích programů, i na evaluačních seminářích k programům Kreativní řešení problémů 2, Reportérem v akci 2, Jak na život bez odpadu 2 a Angličtina trochu jinak 1 a 2 se sešli zástupci formálního i neformálního vzdělávání, konkrétně tedy pedagogové ze zapojených škol, lektoři ChC, členové realizačního týmu přítomní na pilotážích i samotní tvůrci zmíněných programů.…

Pilotáž programu Kreativní řešení problémů

Jak změnit k lepšímu něco ve svém okolí? To si s dlouho očekávaným otevřením škol vyzkoušeli gymnazisté z Radotína při pilotáži jednoho z programů projektu Škola 4.0.

🏤🛠Nové lavičky na školním dvoře, 🚴‍♀️vylepšení podoby cyklostezek, 👩‍💻prostor ve škole na práci po výuce, 🧤úklidová akce nebo třeba ⛲️podnět na opravu fontánky u nádraží – všechny tyto nápady přišly přímo od samotných studentů.…

Nové programy ke stažení – S mobilem aktivně 1 a 2

Do nového roku vstupujeme také novinkou: na našem webu jsme pro pedagogy připravili ke stažení dva ucelené výukové programy S mobilem aktivně, které využívají mobilních telefonů jako prostředek aktivního a zodpovědného životního stylu. Jsou určeny učitelům 6.–7. a 8.–9. ročníků základních škol a vycházejí z toho, že jejich žáci tráví velkou část svého času na mobilních telefonech, a to často pasivním způsobem.…

Reportéři v Krkonoších

S projektem Škola 4.0 tentokrát vyrazilo 22 žáků sedmého ročníku ZŠ Třebotov na Moravskou boudu v Krkonoších. Cílem vzdělávacího programu „Reportérem v akci 1“ bylo rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi, komunikace v mateřském i cizím jazyce a sociálních občanských dovedností.…

První projektový den programu Jak na život bez odpadu

Jak na život bez odpadu? To je v dnešní době velmi aktuální téma, kterému jsme se věnovali se žáky ZŠ Praha Radotín. Vzdělávací program se zaměřuje na tematiku životního prostředí, konkrétně na redukování produkce odpadů. Původně byla v plánu škola v přírodě, ale před uzavřením škol jsme stihli zrealizovat jen první projektový den.…