30. 1. 2019

O projektu

Projekt Škola 4.0 reaguje na potřebu většího propojení formálního a neformálního vzdělávání. Sdružuje vzdělávací agenturu Channel Crossings, jako zástupce neformálního vzdělávání, a školy z Prahy a Středočeského kraje – Základní škola Praha-Radotín, Základní škola nám. Curieových, Základní a mateřská škola Třebotov, Gymnázium Oty Pavla Radotín, Základní škola Bohumila Hrabala Praha 8 a Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5. Společně vytváříme vzdělávací programy pro žáky 6.-9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naším cílem je podpořit jejich prostřednictvím rozvoj kreativity, aktivního občanství, smyslu pro iniciativu a kompetencí v angličtině a v oblasti digitálních technologií. V průběhu tří let vznikne celkem 18 vzdělávacích programů pojatých ve formě projektových dnů, školy v přírodě nebo kroužků.
Projekt cílí nejen na žáky, ale také na učitele a lektory. Rádi bychom přispěli ke vzniku platformy pro dlouhodobou spolupráci, která umožní sdílení zkušeností mezi zástupci formálního a neformálního vzdělávání, a současně podpoří zavádění aktivizačních a inovativních metod ve vzdělávání.

Kreativita

Vnímat, pozorovat a utvářet svět okolo sebe. Rozvoj kreativního přístupu k výuce, smyslu pro iniciativu a podnikavost.

Inovace

Nová témata, nové nápady, nová řešení. Využívání inovativních metod neformálního vzdělávání ve školní výuce.

Angličtina

Umět se představit, umět prezentovat. Aktivní využívání angličtiny v praktických situacích, metoda CLIL.

Digitální technologie

Nové nástroje a jak je využívat, interaktivní zpracování výukových materiálů, práce s digitálními zdroji informací.