Učíme se prezentovat

Poutavá prezentace je dnes samozřejmostí. Vzdělávací program se zaměřuje na principy tvorby kvalitně připravené prezentace, práci s publikem, srozumitelný přednes, využití digitálních technologií a na zvládnutí jednoduché prezentace v anglickém jazyce.

Podnikatelský inkubátor

Mám nápad, a co dál? Vzdělávací program učí žáky mapovat potřeby svého okolí, analyzovat své zdroje a rozpracovávat své nápady do jednoduchých podnikatelských záměrů s důrazem na sociální podnikání.

Prostředí kolem nás

Vnímat svoje okolí v souvislostech. Vzdělávací program podporuje aktivní občanství skrze vytvoření, rozpracování a prezentování inovativních návrhů řešení přírodních, hospodářských a politických aspektů ve svém okolí.

Společnost kolem nás

Poznat lidi ve svém okolí. Vzdělávací program vede žáky k vytvoření si jednoduchého modelu či plánu města, na kterém zaznamenají sociologické a politické aspekty. Cílem je vytvořit prezentaci s návrhy řešení problémových situací ve svém regionu či městě.

Jak na život bez odpadu

Společně o životním prostředí. Vzdělávací program se zaměřuje na identifikaci problému či otázky důležité pro životní prostředí s ohledem na koncept 5R, tvorbu digitální prezentace a navázání spolupráce s partnerskou organizací skrze platformu eTwinning.

S mobilem aktivně

Chci něco změnit. Vzdělávací program podporuje spolupráci žáků napříč organizacemi při společném hledání a zpracování inovativních návrhů, jak mobily mohou podpořit aktivní pohyb venku. Zároveň se zaměřuje na práci s digitálními technologiemi a rozvoj jazykových kompetencí.

Reportérem v akci

Od A do Z aneb jak natočit videospot. Žáci si během vzdělávacího programu zvolí téma týkající se jejich okolí a vytvoří o něm krátký videospot. Od stanovení struktury, harmonogramu, navázání spolupráce, přes natáčení v terénu, až po střih a titulky.

Trochu jiná angličtina

Angličtina v kontextu. Vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj potenciálu žáků prostřednictvím kreativního použití metody CLIL. Žáci jsou vedeni k aktivní roli při procesu učení a k inovativnímu použití anglického jazyka v kontextu různých předmětů.

Kreativní řešení problémů

Čerstvý pohled na věc. Smyslem vzdělávacího programu je naučit žáky řešit problémy s pomocí kreativních metod a podpořit je v jejich iniciativnosti a aktivním zapojení do života komunity. Program je uzpůsobený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadaní a talentovaní žáci) ve smyslu společného vzdělávání.