Učíme se prezentovat

Vzdělávací programy Učíme se prezentovat se soustředí na pravidla efektivní prezentace, jako jsou prezentační dovednosti a schopnost zaujmout, zohlednění publika a práce s posluchači, zpracování tématu do několika hlavních myšlenek, zhodnocení časové dotace a dostupných nástrojů a pomůcek a grafické zpracování v PowerPointu. Jazykové části programu pak žákům poskytnou návodný postup, jak připravit a realizovat prezentaci v angličtině. Výstupem jsou skupinové prezentace v českém i anglickém jazyce.

Učíme se prezentovat 1

Program je určen pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

KE STAŽENÍ

Kompletní program:

Materiály pro žáky:

Materiály pro učitele:

4.4 Model rukavice - prezentace: PDF, PPTX, ODP

4.10 Chybná prezentace: PPTX, ODP

5.7 Video - chybná prezentace v angličtině: k dispozici ZDE

5.8 English Lab - prezentace: PDF, PPTX, ODP

5.8 English Lab - video: k dispozici ZDE

Učíme se prezentovat 2

Program je určen pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

KE STAŽENÍ

Kompletní program:

Materiály pro žáky:

Materiály pro učitele:

4.4 Model rukavice - prezentace: PDF, PPTX, ODP

4.13 Chybná prezentace: PPTX, ODP

4.15 English Lab - video: k dispozici ZDE

5.3 Chybná prezentace - videa: k dispozici ZDE

5.7a English Lab - prezentace (kratší): PDF, PPTX, ODP

5.7b English Lab - prezentace (delší): PDF, PPTX, ODP