10. 9. 2019

Společnost kolem nás

Vzdělávací programy Společnost kolem nás umožňují žákům identifikovat obtížné situace, kterým čelí lidé se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým a sluchovým) a lidé s poruchou autistického spektra. Zároveň se žáci zaměřují i na své okolí a hledají místa v obci, ve škole, která jsou již pro osoby se zdravotním postižením uzpůsobena a která naopak ne. Žáci ve skupinách hledají možná řešení problémových míst, která poté prezentují ostatním. Cílem programů je podpořit kreativní a inovativní potenciál žáků prostřednictvím vytvoření, rozpracování a prezentování inovativních návrhů k řešení sociopolitických vazeb a problémů ve svém okolí; podpořit rozvoj jazykové kompetence, aktivního občanství a schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Společnost kolem nás 1

Program je určen pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině.

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen charakterizovat jednotlivá zdravotní postižení.
 • Absolvent bude schopen vyhledat informace týkající se tématu na internetu a analyzovat je.
 • Absolvent bude schopen popsat vlastní pocity, postoje a prožitky.
 • Absolvent bude schopen anglicky pojmenovat zdravotní postižení a vybrané pomůcky.
 • Absolvent bude schopen anglicky sdělit, jak bychom se neměli chovat k osobám se zdravotním postižením.
 • Absolvent bude schopen popsat nejbližší okolí ve vazbě na zdravotní postižení.
 • Absolvent bude schopen vytvořit prezentaci ve spolupráci s ostatními ve skupině a odprezentovat požadovanou část.
 • Absolvent bude schopen zhodnotit svou práci a práci ostatních formou formativního hodnocení.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

5.10 Kdo jsou: PPTX, PDF, ODP

Společnost kolem nás 2

Program je určen pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině.

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen definovat jednotlivá zdravotní postižení.
 • Absolvent bude schopen vyhledat instituce, které poskytují podporu pro osoby se zdravotním postižením či poruchou autistického spektra.
 • Absolvent bude schopen diskutovat a argumentovat na téma zdraví, zdravotní postižení, porucha autistického spektra a bude schopen obhájit své názory.
 • Absolvent bude schopen popsat princip znakového jazyka/prstové abecedy a Braillova písma.
 • Absolvent bude schopen vyhledat informace týkající se tématu na internetu a analyzovat je.
 • Absolvent bude schopen na základě vlastního prožitku popsat vlastní pocity a postoje.
 • Absolvent bude schopen anglicky pojmenovat zdravotní postižení a povolání.
 • Absolvent bude schopen popsat nejbližší okolí ve vazbě na zdravotní postižení.
 • Absolvent bude schopen vytvořit prezentaci ve spolupráci s ostatními ve skupině a odprezentovat požadovanou část alespoň zčásti dle pravidel prezentování.
 • Absolvent bude schopen zhodnotit svou práci a práci ostatních formou zpětné vazby a sebehodnocení.

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF