10. 9. 2019

S mobilem aktivně

Vzdělávací programy S mobilem aktivně si kladou za cíl inspirovat žáky k inovativnímu využití mobilních telefonů. Žáci tráví velkou část svého času na mobilních telefonech, a to často pasivním způsobem (např. sociální sítě). Program nabízí žákům možnost podívat se na mobil jako na prostředek aktivního a zodpovědného životního stylu. Žáci sami přichází s příklady dobré praxe, jak mohou mobily využít k podpoře aktivního občanství, seznámení se svým okolí a k pohybu. Program zároveň představuje 3 outdoorové aktivity, které jsou příkladem tohoto přístupu k digitálními technologiím (geocaching, plogging, figurerunning). Žáci sdílí své poznatky, zkušenosti a návrhy řešení spojené s tématem pasivního/aktivního využití mobilů s partnerskou školou skrze platformu eTwinning, čímž je podpořena i komunikace v cizích jazycích, porozumění odlišným kulturám a přesah mimo školní vyučování.

S mobilem aktivně 1

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu):

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1):

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2):

Prezentace eTwinning:

S mobilem aktivně 2

Program je určen pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině.

Specifické cíle:

Absolvent bude schopen

  • analyzovat cíl a kriticky zhodnotit smysl aktivit, ke kterým obvykle používá svůj mobilní telefon,
  • vysvětlit, co je to GPS, jak funguje a kde všude ji používáme,
  • navrhnout inovativní řešení vybraného problému ve svém okolí,
  • popsat a v praxi aplikovat tři aktivity, jak používat mobilní telefon k aktivnímu pohybu,
  • efektivně pracovat ve skupině (komunikovat, diskutovat, vyjednávat, hledat kompromisy, sebeovládat se, kritizovat konstruktivně),
  • hodnotit své vlastní dovednosti i pokrok,
  • reflektovat a konstruktivně komentovat svou práci i práci celé skupiny,
  • formativně hodnotit své vrstevníky,
  • pracovat s kriteriálním hodnocením.

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu):

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): PDF, DOCX

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): PDF, DOCX

Prezentace eTwinning: PPTX, PDF, ODP

Návod eTwinning: PDF

Prezentace GPS: PPTX, PDF, ODP

Prezentace Geocaching: PPTX, PDF, ODP

Prezentace Figurerunning: PPTX, PDF, ODP