10. 9. 2019

S mobilem aktivně

Vzdělávací programy S mobilem aktivně si kladou za cíl inspirovat žáky k inovativnímu využití mobilních telefonů. Žáci tráví velkou část svého času na mobilních telefonech, a to často pasivním způsobem (např. sociální sítě). Program nabízí žákům možnost podívat se na mobil jako na prostředek aktivního a zodpovědného životního stylu. Žáci sami přichází s příklady dobré praxe, jak mohou mobily využít k podpoře aktivního občanství, seznámení se svým okolí a k pohybu. Program zároveň představuje 3 outdoorové aktivity, které jsou příkladem tohoto přístupu k digitálními technologiím (geocaching, plogging, figurerunning). Žáci sdílí své poznatky, zkušenosti a návrhy řešení spojené s tématem pasivního/aktivního využití mobilů s partnerskou školou skrze platformu eTwinning, čímž je podpořena i komunikace v cizích jazycích, porozumění odlišným kulturám a přesah mimo školní vyučování.


S MOBILEM AKTIVNĚ 1

Program je určen pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině.

 

Specifické cíle:

Absolvent bude schopen

 • identifikovat výhody a rizika intenzivního používání mobilního telefonu a internetu,
 • popsat princip GPS a popsat možnosti jejího využití v každodenním životě,
 • použít tři vybrané aplikace na mobilním telefonu pro pohyb v přírodě a terénu,
 • pracovat s programem PowerPoint,
 • prezentovat v samostatném ústním projevu opřeném o PowerPointovou prezentaci,
 • kooperovat s ostatními vrstevníky včetně žáků z partnerských škol (konkrétně verbálně i neverbálně komunikovat, diskutovat, vyjednávat, hledat kompromisy, sebeovládat se, kritizovat konstruktivně),
 • kriticky hodnotit svou vlastní práci,
 • komunikovat v angličtině se svými vrstevníky o zkušenostech z programu,
 • poskytnout popisnou zpětnou vazbu svým spolužákům v rámci pracovní skupiny i mimo ni.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: PDF, DOCX

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): PDF, DOCX

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): PDF, DOCX

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): PDF, DOCX

Návod eTwinning: PDF

Prezentace eTwinning: PPTX, PDF, ODP

Prezentace GPS: PPTX, PDF, ODP

Prezentace Geocaching: PPTX, PDF, ODP

 

S MOBILEM AKTIVNĚ 2

Program je určen pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině.

 

Specifické cíle:

Absolvent bude schopen

 • analyzovat cíl a kriticky zhodnotit smysl aktivit, ke kterým obvykle používá svůj mobilní telefon,
 • vysvětlit, co je to GPS, jak funguje a kde všude ji používáme,
 • navrhnout inovativní řešení vybraného problému ve svém okolí,
 • popsat a v praxi aplikovat tři aktivity, jak používat mobilní telefon k aktivnímu pohybu,
 • efektivně pracovat ve skupině (komunikovat, diskutovat, vyjednávat, hledat kompromisy, sebeovládat se, kritizovat konstruktivně),
 • hodnotit své vlastní dovednosti i pokrok,
 • reflektovat a konstruktivně komentovat svou práci i práci celé skupiny,
 • formativně hodnotit své vrstevníky,
 • pracovat s kriteriálním hodnocením.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): PDF, DOCX

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): PDF, DOCX

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): PDF, DOCX

Prezentace eTwinning: PPTX, PDF, ODP

Návod eTwinning: PDF

Prezentace GPS: PPTX, PDF, ODP

Prezentace Geocaching: PPTX, PDF, ODP

Prezentace Figurerunning: PPTX, PDF, ODP