15. 5. 2020

Reportérem v akci

Vzdělávací programy Reportérem v akci rozvíjí zejména schopnosti práce s digitálními technologiemi, kompetence sociální a občanské a komunikaci v cizích jazycích. Během obou programů je využita převážně metoda práce ve skupinách a je zde také kladen důraz na schopnost poskytování zpětné vazby. Program dává žákům možnost vyzkoušet si práci reportéra na vlastní kůži a projít si procesem tvorby reportáže od začátku do konce – od hledání námětu pro reportáž, tvorbu scénáře, natáčení v terénu, sestříhání klipu až po prezentaci hotové reportáže před veřejností. Během obou programů si žáci procvičí i komunikaci v anglickém jazyce, když ke svému výstupu vytvářejí anglické titulky.

Program pro starší žáky je od programu pro mladší žáky odlišen především metodicky – je zde kladen větší důraz na samostatnou práci žáků, kteří jsou současně vedeni k poskytování konstruktivní zpětné vazby. Během programu pro mladší žáky jsou informace žákům prezentovány vyučujícím, který žáky během vlastní práce výrazně podporuje. Oba programy se liší také organizačně – program pro mladší žáky je navržen jako vícedenní projekt (vhodný např. pro školu v přírodě), zatímto program pro starší žáky je rozdělen do dvouhodinových bloků, které jsou vhodné pro pravidelnou výuku nebo zájmový kroužek.


 

Reportérem v akci 1

Program Reportérem v akci 1 seznamuje žáky 6. a 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se základními postupy tvorby videoreportáže. Žáci vymyslí jednoduchý scénář a natočí podle něj dle úrovně dané cílové skupiny videoreportáž z místa pobytu na škole v přírodě. V rámci programu se žáci také zdokonalují v komunikaci v anglickém jazyce, učí se komunikovat s organizacemi/institucemi sídlícími v místě konání školy v přírodě a zdokonalují si práci s digitálními technologiemi. Oproti programu pro starší žáky jsou informace prezentovány vyučujícím (pomocí prezentace, ukázky) a vyučující jednotlivé skupiny při práci intenzivně podporuje.

 

Specifické cíle:

 • vytvořit scénář,
 • vyhledat na internetu informace potřebné k vytvoření scénáře,
 • navázat komunikaci s organizací/institucí, o které bude natáčet videopříspěvek,
 • pořídit videozáběry, zpracovat je ve videoeditoru a doplnit je hudbou a anglickými titulky,
 • prezentovat výsledky své práce ostatním,
 • hodnotit svoje zapojení do práce ve skupině.

KE STAŽENÍ

Informace o projektu: PDF

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Prezentace 1 (Teorie - Žurnalistika): PPTX, PDF, ODP

Prezentace 2 (Typy záběrů): PPTX, PDF, ODP

 

Reportérem v akci 2

Program Reportérem v akci 2 je určen žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento vzdělávací program rozšiřuje dovednosti v oblasti práce s videem (natáčení a stříhání videí) a rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti publicistiky (vytváření scénáře, příprava harmonogramu činností, natáčení a pořizování fotografií, zpracování natočených videozáznamů).

V rámci programu se žáci také zdokonalují v práci s internetovými vyhledávači, online mapami, e-mailovým klientem a rozvíjejí také své znalosti anglického jazyka.

 

Specifické cíle:

Absolvent bude schopen:

 • rozlišit zpravodajské a publicistické žánry,
 • vyhledat na internetu informace k danému tématu,
 • pracovat s e-mailovým klientem a formulovat obsah e-mailu pro oslovení vybrané organizace,
 • pracovat s online slovníky a překladači a aktivně je využívat pro překlady textu z češtiny do angličtiny,
 • pořizovat fotografie nebo videozáběry s uplatněním základních znalostí kompozice, zpracovat je ve video editoru a doplnit je hudbou a titulky,
 • vytvořit scénář,
 • vytvořit myšlenkovou mapu a harmonogram plánovaných aktivit a činností,
 • provést jednoduchou SWOT analýzu a využít ji v rozhodovacím procesu,
 • poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a sebereflexi,
 • prezentovat výsledky své práce ostatním.

KE STAŽENÍ

Informace o projektu: PDF

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF