2. 8. 2019

Prostředí kolem nás

Prostředí kolem nás

Program Prostředí kolem nás umožňuje žákům identifikovat problémy v jejich obci a následně vytvářet návrhy a hledat řešení zjištěných problémů. V průběhu programu rozvíjí žáci své jazykové znalosti (slovní zásoba a jednoduché fráze) v anglickém jazyce na a zároveň pracují s digitálními technologiemi – práce s mapou na internetu, vyhledávání potřebných informací a tvorba prezentace.

Cílem programu je podpořit kreativní a inovativní potenciál žáků prostřednictvím vytvoření, rozpracování a prezentování inovativních návrhů k řešení hospodářských a politických vazeb a problémů ve své obci, podpořit rozvoj jazykové kompetence, aktivního občanství a schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Prostředí kolem nás 1

Program je určen pro žáky 6.-7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

KE STAŽENÍ

Kompletní program:

Materiály pro žáky:

Materiály pro učitele:

Prezentace mapy na internetu: ODP, PDF, PPTX

Prostředí kolem nás 2

Program je určen pro žáky 8.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

KE STAŽENÍ

Kompletní program:

Materiály pro žáky:

Materiály pro učitele:

Prezentace mapy na internetu: PDF, PPTX, ODP