15. 5. 2020

Kreativní řešení problémů

Vzdělávací programy Kreativní řešení problémů mají za cíl rozvíjet klíčové komptence žáků prostřednictvím kreativních metod zaměřených na aktivní občanství, schopnost učit se, schopnost řešit problémy a schopnost práce s digitálními technologiemi. Smyslem programu je naučit žáky řešit problémy s pomocí kreativních metod a podpořit je v jejich iniciativnosti a aktivním zapojení do života komunity. Žáci se během dílčích setkání seznámí s jednotlivými metodami (brainstorming, myšlenkové mapování vč. schopnosti zacházet s online aplikacemi pro jejich tvorbu, 6 thinking hats, SCAMPER ad.), následně si vyberou reálný problém ve svém okolí a prostřednictvím osvojených metod navrhnou možnosti jeho řešení. Program je uzpůsobený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadaní a talentovaní žáci) ve smyslu společného vzdělávání.


KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMŮ 1

 

Specifické cíle:

 

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program:

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu):

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1):

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2):

 

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMŮ 2

 

Specifické cíle:

 

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program:

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu):

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1):

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2):