15. 5. 2020

Kreativní řešení problémů

Vzdělávací programy Kreativní řešení problémů mají za cíl rozvíjet klíčové komptence žáků prostřednictvím kreativních metod zaměřených na aktivní občanství, schopnost učit se, schopnost řešit problémy a schopnost práce s digitálními technologiemi. Smyslem programu je naučit žáky řešit problémy s pomocí kreativních metod a podpořit je v jejich iniciativnosti a aktivním zapojení do života komunity. Žáci se během dílčích setkání seznámí s jednotlivými metodami (brainstorming, myšlenkové mapování vč. schopnosti zacházet s online aplikacemi pro jejich tvorbu, 6 thinking hats, SCAMPER ad.), následně si vyberou reálný problém ve svém okolí a prostřednictvím osvojených metod navrhnou možnosti jeho řešení. Program je uzpůsobený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadaní a talentovaní žáci) ve smyslu společného vzdělávání.


KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 1

Vzdělávací program se zaměřuje na podporu rozvoje spolupráce mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání, a to pomocí vytváření vzdělávacích programů pro žáky v oblasti kreativního řešení problémů pro nadané a talentované. Zde se věnujeme dílčímu programu v rozsahu 16 vyučovacích hodin pro žáky 6. a 7. tříd základní školy. V průběhu programu rozvíjí žáci své jazykové znalosti (slovní zásoba a jednoduché fráze) v anglickém jazyce na úrovni A2 a zároveň pracují s digitálními technologiemi – vyhledávání potřebných informací na internetu a tvorba prezentace v prostředí PowerPoint.
Smyslem této aktivity je naučit žáky řešit problémy s pomocí kreativních metod a podpořit je v jejich iniciativnosti a aktivním zapojení do života komunity. Žáci se během dílčích setkání seznámí s jednotlivými kreativními metodami (brainstorming, myšlenkové mapování vč. schopnosti zacházet s online aplikacemi pro tvorbu myšlenkových map, 6 myslících klobouků atp.) prostřednictvím řešení reálného problému z jejich okolí. Program je uzpůsobený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadaní a talentovaní žáci) ve smyslu společného vzdělávání.

Specifické cíle:

  • Absolvent řeší problémy kreativně skrze osvojené metody a rozvíjí tak vybrané klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, občanské a sociální schopnosti a schopnost práce s digitálními technologiemi).
  • Absolvent se seznámí se základy projektového řízení a sám, či ve spolupráci s ostatními zrealizuje konkrétní projekt s výstupem do tématu aktivního občanství a občanské odpovědnosti.
  • Absolvent se seznámí se svými silnými i slabými stránkami.
  • Absolvent podpoří své kompetence v oblasti cizích jazyků a ICT.
  • Absolvent rozvíjí své schopnosti a dovednosti prostřednictvím metod neformálního vzdělávání.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

 

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMŮ 2

Vzdělávací program se zaměřuje na podporu rozvoje spolupráce mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání, a to v oblasti vzdělávání ke kreativnímu řešení problémů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadaní a talentovaní žáci). Program má celkem 16 vyučovacích hodin a je určen pro žáky 8. a 9. ročníků základní školy či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jeho smyslem je podpořit žáky v jejich iniciativnosti a aktivním zapojení do života komunity, a to prostřednictvím řešení reálného problému z jejich okolí. Žáci se tak v programu učí rozvíjet kreativní řešení problémů (během dílčích setkání se seznámí s konkrétními kreativními metodami, jako jsou brainstorming, myšlenkové mapování včetně schopnosti zacházet s online aplikacemi pro jejich tvorbu, SCAMPER, laterální myšlení atp., a následně je využívají), dále rozvíjejí své kompetence v anglickém jazyce na úrovni A2 (slovní zásoba a jednoduché fráze) a také velmi často pracují s digitálními technologiemi (při vyhledávání potřebných informací na internetu, tvorbě prezentací v prostředí PowerPoint, Movie Maker atp.).

Specifické cíle:

  • Absolvent se seznámí s metodami kreativního řešení problémů a tyto metody ihned využívá při řešení jím zvoleného problému.
  • Absolvent se seznámí se základy projektového řízení a poté je sám či ve spolupráci s ostatními využívá při realizaci konkrétního projektu, který má výstup do tématu aktivního občanství a občanské odpovědnosti.
  • Absolvent rozvíjí své kompetence v oblasti učení, cizích jazyků a ICT.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF