Jak na život bez odpadu

Vzdělávací program Jak na život bez odpadu umožňuje žákům zamyslet se nad problematikou množství odpadů, které produkuje naše společnost. Je zaměřen zejména na rozvoj sociálních a občanských kompetencí, rozvoj komunikace v cizích jazycích (eTwinning) a rozvoj schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Rozdíly mezi programy pro starší a mladší žáky spočívají v jejich kompetenčním zaměření. Program pro starší žáky počítá s vyšší vstupní úrovní angličtiny, procvičuje náročnější slovní zásobu a v rámci digitální gramotnosti je zaměřen na tvorbu webových stránek oproti programu pro mladší žáky, který obsahuje tvorbu infografiky.


Jak na život bez odpadu 1

Jak na život bez odpadu 1 je program, který se zaměřuje na téma životního prostředí a seznamuje žáky 6. a 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se základními postupy redukce odpadů. Program je navržen s doporučenou (nikoli závaznou) realizací na škole v přírodě. Jednou z klíčových aktivit je procházka po blízkém okolí, během které žáci pozorují životní prostředí a snaží se identifikovat jeho problémy (jedním z nich je například znečištění životního prostředí odpadky). Žáci následně v rámci různorodých aktivit zjišťují o této problematice další a další informace. Klíčovým je koncept pěti R, který v podstatě tvoří osnovu tohoto programu. Ke konci programu všechny tyto informace žákům poslouží ke zpracování infografiky, která je projektovým záměrem. Jejím cílem je informovat co největší množství lidí o dané problematice. Žáky vytvořený informační plakát představuje konkrétní problém týkající se produkce odpadů a také návrhy na jeho řešení (resp. zmírnění). Během celého programu jsou žáci v kontaktu s partnerskou školou přes portál eTwinning, kam postupně nahrávají dílčí výsledky některých aktivit. Vyvrcholením této komunikace je společný mezinárodní videochat. V rámci posledního projektového dne žáci prezentují své výtvory před rodiči (případně žáky jiných tříd).

 

Specifické cíle:

Absolvent bude schopen analyzovat problém týkající se produkce odpadů.

Absolvent bude schopen efektivně spolupracovat ve skupině s ostatními žáky.

Absolvent bude schopen pracovat s digitálním nástrojem pro vytváření grafiky.

Absolvent bude schopen svou práci (grafický materiál) prezentovat před posluchači.

Absolvent bude schopen pracovat s anglickou slovní zásobou týkající se produkce odpadů a jejího omezení.

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit: DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Jaké množství odpadů produkujeme (Příloha 5.2): PPTX, PDF, ODP

Příklady infografik (Příloha 4.25): PDF

Odkazy na online hry: PDF, DOCX

Co je to: PDF

Infografika:1, 2, 3, 4, 5

 

Jak na život bez odpadu 2

Vzdělávací program Jak na život bez odpadu 2 je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento vzdělávací program se zaměřuje na tematiku životního prostředí. Konkrétně se jedná o téma redukování produkce odpadů. Program je rozvržen do sedmi projektových dnů. Jeho rozvržení umožňuje realizaci v rámci školy v přírodě. Žákům je tato problematika přibližována prostřednictvím různých metod (samostatná práce, skupinová práce, diskuse, využití digitálních technologií aj.). V průběhu programu jsou žáci také seznámeni se základy tvorby webových stránek. Informace, které se v rámci programu dozvědí, průběžně zpracovávají do podoby webu. Žáci navíc během celého programu spolupracují s partnerskou školou. Tato spolupráce je realizována prostřednictvím portálu eTwinning, pomocí kterého se v závěru programu uskuteční dokonce společný mezinárodní videochat. Obsahem posledního projektového dne je prezentování vytvořených webů rodičům, případně žákům jiných tříd a samozřejmě také celková evaluace programu.

 

Specifické cíle:

  • Absolvent porozumí základním principům problematiky produkce odpadů.
  • Absolvent dokáže efektivně spolupracovat ve skupině.
  • Absolvent ovládá základní funkce nástroje pro online tvorbu webových stránek.
  • Absolvent umí svou práci srozumitelně odprezentovat neznámému publiku.
  • Absolvent zvládá přechod z češtiny do angličtiny, rozumí mluvenému slovu a své myšlenky dokáže vyjádřit i v angličtině.

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Příloha 5.3 (prezentace) - Jaké množství odpadu produkujeme: PPTX, PDF, ODP

Příloha 5.4 (prezentace) - Odpady v době pandemie: PPTX, PDF, ODP

Příloha 5.13 (prezentace) - Copywriter: PPTX, PDF, ODP

Návod eTwinning: PDF

Návod Webnode: PDF

Návod LearningApps: PDF

Odkazy na online hry: PDF